Convocatòria Assemblea Extraordinària

982
Participa
Participa

Per la present és convocada Assemblea Extraordinària de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes Joan Rebull per al dia 23 de març de 2017, a les  20:30 en única convocatòria al teatre de l’Escola Joan Rebull, Avinguda de l’11 de Setembre, 10 de Reus, amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau de l’acta anterior.
  2. Aprovació Nou Règim Intern i inclusió del punt de voluntarietat.
  3. Proposta Gestió i Cobrament de la Compra de Material Informàtic per l´Escola.
  4. Primera Fase Projecte Pati.
  5. Precs i preguntes.