Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars que promou i organitza l’AMPA pretenen:

  • Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat que arribi a tot l’alumnat de l’escola, sense distincions.
  • Proporcionar als alumnes unes oportunitats educatives diferents i complementàries a l’escola i fomentar la pràctica d’activitats esportives.
  • Facilitar la conciliació de la vida laboral de mares i pares amb vida familiar.

Aquestes activitats varíen depenent del curs per adaptar-se millor a les necesitats i gustos de l’alumne que hi participa.

Aquí teniu el díptic informatiu de totes les activitats que es realitzen amb els seus horaris i preus, i la normativa vigent, també el full amb informació sobre el vestuari:

Per tal de poder inscriure’s a l’activitat, heu de ser socis de l’AMPA. El full d’inscripció i el document SEPA d’autorització de domiciliació de cobraments es poden descarregar en l’apartat de Documentació,  o bé directament aquí: