Membres de l’AMPA

Els diferents membres de l’AMPA es renoven periòdicament. En l’actualitat, la formen:

Junta Directiva

  • PRESIDENTA: Raquel Pizarro
  • VICEPRESIDENTA: Cristina Fullat
  • SECRETARIA: Belén Sesmilo
  • TRESORER: Meritxell Canudas
  • VOCALS: Esther González, Anna Cañisa i Teresa Juan

Representant de l’AMPA al Consell Escolar

  • Anna Cañisa

Personal de l’oficina de l’AMPA:

  • Isabel Arce
  • Montse Moles