Acollida matinal

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a la disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes a partir de les 7:45 hores, durant els dies lectius. Durant l’acollida s’ofereix esmorzar per qui això ho requereixi.

Aquest servei està pensat per a les famílies on es comença a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, o famílies que ho necessiten de manera esporàdica i puntual, oferint un espai agradable i lúdic.

Preus

  • 5 dies a la setmana: 30 €/mes
  • 4 dies a la setmana: 27 €/mes
  • 3 dies a la setmana: 24 €/mes
  • 2 dies a la setmana: 20 €/mes
  • 1 dia a la setmana: 10€/mes
  • Acollida eventual: 3€ dia