Què és l’AMPA?

L’AMPA és una associació sense ànim de lucre formada per mares i pares d’alumnes del col·legi, que té per finalitat col·laborar amb l’equip de mestres de l’Escola per donar als nostres fills i filles la millor educació.

Es regeix per una Junta formada per pares i mares que són escollits en Assemblea. A més, cada classe té un delegat que serveix de connexió entre la Junta de l’AMPA i la classe.

Entre els objectius de l’AMPA destaca:
• Participar en el Consell Escolar de l’Escola.
• Organitzar les activitats extraescolars i casal d’estiu.
• Gestionar el servei de menjador, l’aula d’estudi i l’atenció als alumnes fora de l’horari escolar, així com el servei de llibres de text per als alumnes.
• Col·laborar en diverses activitats de l’escola.
• Fomentar la participació dels pares i mares a la vida escolar.
• Promoure activitats per a formació de famílies.

Si vols participar amb l’AMPA per col·laborar amb l’educació dels nostres fills, contacta amb nosaltres mitjançant el nostre formulari, telèfon o oficina.

L’educació és cosa de tots!