Normativa d’actuació menjador escolar

(Article 12 Règim Intern Ampa Joan Rebull)

Per gaudir del servei de menjador, cal estar al corrent de pagament de tots els rebuts, tant del curs vigent com dels anteriors, així com haver abonat la quota de soci de l’AMPA.

El/la Coordinador/a de Menjador portarà el control de totes les faltes justificades i no justificades.

Per qualsevol dubte, aclariment o incidència que aparegui en el menjador caldrà exposar‐ho per escrit a les oficines de l’AMPA, o per correu electrònic a la Coordinadora de Menjador al correu: menjador@ampajoanrebull.cat.

Per raons de control i seguretat, cap alumne podrà sortir de l’escola en horari de menjador sense una nota signada pels pares o tutors.

Quan l’horari de l’escola és intensiu, els pares que vulguin que el seu fill marxi sol del menjador després de dinar, hauran d’autoritzar‐ho amb una nota signada a tal efecte.

Si un alumne necessita dinar de règim s’haurà de sol·licitar el mateix dia fins a 3/4 de 10 del matí a l’oficina de l’AMPA. Si ho fa el mateix alumne caldrà que porti una nota signada pels pare/mare o tutor/a. En cas de deixar missatge al contestador caldrà que s’identifiqui clarament la persona que fa la trucada, el nom de l’alumne i el curs.

En tots els casos s’ha d’especificar si es vol arròs o verdura de primer plat i pollastre o peix a la planxa de segon plat.

En cas de malaltia o qualsevol altra causa que ocasioni no poder assistir al menjador s’haurà de comunicar abans de 3/4 de 10 del matí per telèfon 977332010 o al mòbil: 652451141 (via whatsapp) o al correu: menjador@ampajoanrebull.cat. De no fer‐se aquest avís es cobrarà l’import sencer.

És d’obligació per part dels pares, mares i/o tutors comunicar a l’AMPA si el seu fill o filla pateix algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària o qualsevol altre problema.

Totes les absències al menjador que estiguin justificades d’acord amb el punt anterior només es cobrarà la part del monitoratge i es descomptarà el menú.

Si l’absència és programada amb temps, és per malaltia de llarga durada o per excursió o sortida programada per l’Escola no s’efectuarà cap cobrament.

En el rebut del mes de desembre es cobrarà a tots els usuaris del menjador l’import igual a un dia de menjador per a sufragar el cost dels materials de neteja personal, gots, colònia, etc. Tots aquests productes els compra directament l’AMPA.

Qualsevol alumne del centre té dret a la utilització del menjador, si bé els que els seus pares, mares, tutors i/o tutores no formin part de l’AMPA Joan Rebull, a més del preu del menú escolar que sol·licitin l’assistència al menjador hauran de fer efectiu l’import de l’assegurança.

Els pares, mares, tutors i/o tutores són els responsables dels desperfectes que causin, de forma no accidental, els seus fills/es, havent d’abonar l’import de la reparació o substitució del que s’afecti.

Si cal posar‐se amb contacte amb els pares, mares, tutors i/o tutores, el/la Coordinador/a de Menjador ho farà amb una nota d’avís o per telèfon.

Els pares, mares, tutors i/o tutores poden entrevistar‐se amb el/la monitor/a dels seus fills/filles, sol·licitant cita prèvia al/la Coordinador/a del Menjador o a l’oficina de l’AMPA.

Requeriments:

Alumnes de P3:

 • Cada alumne ha de dur una bossa de tela amb un llençolet-sac per les hamaques (el podeu adquirir al SEIBE) o baixera i una bossa amb una muda de recanvi. Tot aquest material haurà d’anar marcat amb el seu nom. La bossa del llençol es retornarà els per a que el dilluns el tornin a portar.
 • NO cal portar bata

Alumnes de P4 a 6è:

 •  Els alumnes NO han de dur BATA ni estris de neteja personal.

Preguntes més freqüents:

En quins casos no es cobrarà el menjador per part de l’AMPA?

-Absència de cinc dies laborals seguits per malaltia. És imprescindible portar justificant del metge on consti l´inici i l´alta del tractament del nen.

-Quan els nens van d’excursió

-Per hospitalització

En quins casos es produeix la pèrdua de la beca del menjador?

-Amb deu dies seguits de baixa es perd la beca, a no ser que es justifiqui presentant informe de malaltia.

-Quinze dies alterns de baixa en un període de dos mesos.

Si el meu fill/a és fixe no becat i no pot venir m’han de cobrar quelcom?

Si, quan el nen no pugui vindre, sempre es cobrarà la part del monitoratge que son 3,33 euros.

Si el meu fill/a és fixe becat i no pot venir m’han de cobrar quelcom?

No, quan el nen no pugui vindre i es comunica no es cobrarà res.

NORMATIVA DE MENJADOR I ACOLLIDA DAVANT LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA PER COVID-19.

MENJADOR

 • Enguany el servei de menjador tindrà un preu de 6,33€ pels usuaris fixes i de 6,96€ pels esporàdics degut a la pujada que ha determinat la Generalitat de Catalunya.
 • El servei de menjador està organitzat de tal manera que una monitora es faci càrrec d’un curs. S’intentarà, sempre que sigui possible, fer grups estables en cada curs.
 • S’organitzen 2 torns d’àpats:

1r. torn de 12:15h a 13:15h. (aprox.) EDIFICI INFANTIL

P3, P4 i P5 dinaran a les seves aules. Un cop finalitzat el servei de menjador, els alumnes de P3 dormiran a l’aula Multi-sensorial que està ubicada a l’Edifici d’Infantil. Els alumnes de P4 sortiran al pati (pati de P3) i els de P5 al seu pati corresponent.

1r.torn de 12:30h a 13:30h (aprox.) MENJADORS ESCOLA.

1r i 2n ocuparan el menjador petit. Mantenint els seus grups estables per taules i mantenint les corresponents mesures de seguretat.

3r Ocuparà el menjador gran.

4t D dinarà a la seva aula (Aula de Religió).

2n. torn de 13:30h a 14:30h (aprox.)

4t A i B dinaran al menjador mantenint grups estables per taules, mantenint les corresponents mesures de seguretat i sempre que els espais ens ho permetin.

4t C dinarà a la seva aula (Aula SIEI).

5è i 6è dinaran al menjador mantenint grups estables per taules, mantenint les corresponents mesures de seguretat i sempre que els espais ens ho permetin.

   • Els nens usuaris de menjador esporàdics el dia que facin ús del servei de menjador dinaran amb el seu grup estable de classe.
   • Totes aquelles famílies que vulguin que el seu fill/a faci ús del menjador un dia concret, cal que avisin a l’AMPA el dia abans per poder organitzar els grups i els espais. Es procedirà al cobrament d’aquell dia a través d’un rebut bancari. No es podrà pagar en EFECTIU a l’oficina de l’AMPA.
   • No es faran servir safates per menjar, tot anirà de manera individualitzada amb plats. L’aigua i el pa també es servirà de forma individual per tant no farem servir ni gerres ni paneres.
   • Unificant criteris amb l’Escola, aquest curs no es farà servir bata de menjador ni raspall de dents, en aquest segon tema no podem garantir la seguretat dels nens a l’hora de fer el rentat de les dents perquè no tenim espais suficients per poder-ho fer.
 • En el cas que un grup estable hagi de mantenir una quarantena de 14 dies per un cas o possible cas positiu de Covid, els nens que pertanyin a aquest grup no hauran de pagar la quota de menjador ja que com diu la normativa l’absència continuada per malaltia durant 5 o més dies laborables i presentant justificant mèdic està exempt de pagament.
 • En el cas que la falta d’assistència al menjador sigui per un altre motiu, es continuarà aplicant la normativa com els anys anteriors i tal com explica la normativa que podeu consultar a la web de l’AMPA.
 • En el cas que una monitora doni positiu en Covid, com el Pla d’Actuació no contempla com actuar en aquests casos, des de Epidemiologia i Serveis de Salut Pública ens informen que serien ells els que, després d’estudiar el cas, prendrien les mesures oportunes d’aïllament i rastreig dels seus contactes i valorarien la possibilitat de posar en quarantena al seu grup estable.

ACOLLIDA

Tots aquells nens que facin ús del servei d’acollida faran l’entrada a partir de les 7:40h per la porta d’Educació Infanti. (PORTA DE LA BÀSCULA)

L’horari d’acollida serà de 7:40h a 8:30h. La modificació de l’horari d’arribada a l’acollida és degut a que els primers nens/es que entren a l’escola ho fan a les 8:45h.

Es servirà esmorzar al servei d’acollida de manera habitual.

Es seuran en taules mantenint les distàncies de seguretat.

A l’entrada de l’acollida es prendran temperatures. Tots aquells infants que la temperatura sigui superior a 37,5º no podran accedir a l’escola.

Si durant el servei d’acollida un nen/a manifesta febre, es procedirà a aplicar el protocol establert per la Direcció del Centre.

Dades d’interès:

Horari del Servei de Menjador:
12:30h a 15:00h

Proveïdor dels menús del servei de menjador:

APPEL CATERING
APPEL CATERING

C/Robert d’Aguiló, n.17
43203, Reus (Tarragona)