Natació a P5

640

Davant la novetat d’enguany d’introduir l’activitat de piscina dins horari escolar a tot l’alumnat de P5, l’AMPA troba necessari ajustar-se a aquests canvis i es compromet a reubicar ,en el cas que es desitgi, a tots aquells nens i nenes que decideixin no seguir amb l’extraescolar de piscina sense suposar a les famílies cap cost afegit o bé, a retornar íntegrament els diners de la inscripció de piscina en el cas que no es vulgui optar per qualsevol altra de les activitats extraescolars ofertades.