Informació

647

Disconformitat amb únic centre adscrit i el tancament de una línia de P3.

Informació amb pdf.