Full informatiu curs 2020-2021

968

Reus, 20 d’agost de 2020

Benvolgudes famílies:

El present comunicat és per informar-vos com l’AMPA ha estudiat el començament del curs tant  de les diferents activitats extraescolars que portem a terme com del menjador.

Primer de tot dir-vos que gestionar una AMPA amb 31 activitats extraescolars i un menjador amb gairebé 400 infants no és gens fàcil  i preparar l’inici d’aquest nou curs tan diferent, tampoc.

El passat mes de juliol, des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya se’ns va facilitar un Pla d’Actuació per als Centres Educatius on es marcaven les directrius a seguir davant la situació de pandèmia en què ens trobem. Vam fer reunions amb l’equip directiu del Centre per posar punts en comú entre l’escola i l’AMPA per unificar criteris i mirar de com desenvolupar-ho tot plegat.

Al Pla d’Actuació es treballa sobre grups estables d’aula. Aquests grups estables es trenquen a l’hora de fer les activitats extraescolars, a l’hora d’assistir al menjador, etc. És per això que, en el moment d’abandonar el grup estable, l’alumne ha de fer ús de la mascareta. Això què vol dir? Doncs que tots els alumnes que facin activitats extraescolars hauran de portar-la a excepció de les activitats esportives. Mentre l’alumne estigui entrenant no serà necessària, però a l’hora de finalitzar l’entrenament serà obligatòria.

En referència a les activitats que es desenvolupen dins d’aules o en espais tancats, després d’obtenir els metres quadrats de totes les dependències, tenint en compte la distància de seguretat que han de mantenir els infants i seguint el Pla d’Actuació, també serà obligatori l’ús de mascareta, ja que tots els alumnes no formen part del seu grup estable.

Degut als espais que disposem, els metres quadrats que fan i les distàncies de seguretat que s’han de mantenir, hi ha algunes activitats extraescolars que s’han vist afectades amb una disminució de ràtios.

També recordar-vos que a les reunions de les activitats que es duran a terme al mes de setembre, de manera telemàtica, podreu aclarir tots els dubtes que tingueu.

Sobre el menjador, també comentar-vos que el centre ens ha facilitat diferents espais per poder ampliar el menjador i poder donar servei a tots els infants que ho necessitin sempre mantenint les distàncies de seguretat. Treballarem amb grups estables de classe, per tant a l’hora de l’àpat no serà necessari l’ús de la mascareta, però en el moment d’abandonar el menjador serà obligatòria.

Referent a les safates que els alumnes feien servir per menjar, comentar-vos que de cara al curs vinent s’han substituït per plats individuals, ja que el Pla d’Actuació així ho contempla.

A continuació us facilitem l’enllaç on podeu consultar el Pla d’Actuació que la Generalitat ha redactat per aclarir qualsevol dubte que us pugui sorgir:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-presenta-el-pla-dactuacio-per-als-centres-educatius-per-al-curs-2020-2021

Desitjant que acabeu de gaudir tots de l’estiu,  ens retrobem al setembre.

LA JUNTA DE L’AMPA