Decàleg dels grups de Whatsapp

1272
Decàleg dels grups de Whatsapp
Decàleg dels grups de Whatsapp

A la reunió de delegats es va decidir que el següent decàleg:

  1. Ser respectuós: no fer comentaris ofensius de cap mena.
  2. No fer comentaris precipitats: deixar passar un temps prudencial abans de respondre; no respondre missatges a cop calent.
  3. Posar en dubte la credibilitat dels continguts: escatir-ne la veracitat i no fer judicis de valor previs.
  4. Evitar alarmes innecessàries: una cosa que afecta un individu no ha d’afectar necessàriament tothom.
  5. Vigilar amb les etiquetes: no crear imatges falses de les persones (professors, estudiants, mares o pares).
  6. Tenir present la descontextualització: donar importància al context de producció, recepció i reproducció de les notícies o comentaris.
  7. No explicar qüestions personals ni enviar missatges brossa (fotos, acudits o ‘mems’ que a nosaltres ens semblen divertits).
  8. Evitar discussions personalitzades.
  9. Tenir present ‘l’efecte grandària’: un comentari irrespectuós en un espai públic (com WhatsApp) pren una dimensió que fuig del nostre control.
  10. Pensar en la imatge personal i familiar que es transmet.

Francesc Núñez, sociòleg i professor dels estudis d’arts i humanitats de la UOC

NOTA: EL DELEGAT DE LA CLASSE TÉ LA POTESTAT DE FER FORA ALGUN MEMBRE DEL GRUP QUAN ES TRENCA ALGUNA DE LES PREMISES D’AQUEST DECALEG.