Bona diada!

2310
11 de setembre - Diada Naciona de Catalunya