Bona diada!

2347
11 de setembre - Diada Naciona de Catalunya