Bona diada!

2132
11 de setembre - Diada Naciona de Catalunya