Bona diada!

1996
11 de setembre - Diada Naciona de Catalunya