Bona diada!

1696
11 de setembre - Diada Naciona de Catalunya